Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING YOUR GO TO PERSON 

Your Go To Person vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen met privacy@yourgotoperson.com. Wanneer jouw gegevens worden verwerkt buiten Europa zal ik er zorg voor dragen de privacy goed te waarborgen met jouw land van herkomst.

 

Artikel 1                      Wie ben ik?

is een eenmanszaak, gevestigd te (1069 CD) Amsterdam aan het Keurenplein 41 C240. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70807701. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2                      Welke gegevens gebruik ik? 

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Hierbij kun je denken aan inloggegevens van de systemen waarin jij mij wilt laten werken. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwerk deze gegevens via een intake-formulier en bewaar deze gegevens 7 jaar.

Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw URL en screenshots van mijn werk. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Ik bewaar deze gegevens onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Ik vind het belangrijk de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden. Voor mijn CRM systeem sla ik dan ook jouw naam, e-mail, locatie, browser en telefoonnummer op. Jij hebt hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met mij aan te gaan. Ik zal deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst bewaren.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, btw-nummer, klantnummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Op basis van de wettelijke verplichting van de Belastingdienst zal ik deze gegevens 7 jaar bewaren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Your Go To Person heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik jouw naam, bedrijfsnaam en e-mail voor direct marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics diensten. Ik heb een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en ben aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten en het contact opnemen via het contactformulier mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, bedrijfsnaam, logo, e-mail en inhoud van je bericht. Met het plaatsen van je bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Testimonials over mijn diensten kan ik uit commercieel belang op mijn website plaatsen en bewaren totdat jij het verzoek doet de recensie te verwijderen. Ik bewaar gegevens van ingevulde contactformulieren totdat jouw contactaanvraag is afgehandeld.

Artikel 3                      Hoe verkrijg ik deze gegevens?

 Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of contactpersoon verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik enkele gegevens over jou als persoon verwerk waar ik inzicht toe heb via mijn klanten, om te helpen met hun bedrijfsvoering. Ik verstrek een verwerkersovereenkomst aan mijn opdrachtgevers waarin ik vermeld hoe ik jouw persoonsgegevens beveilig.

Artikel 4                      Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

  1. Inzage – Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Your Go To Person om jouw gegevens in te zien.
  2. Wijziging – Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
  3. Bezwaar – Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Your Go To Person, kun jij bezwaar maken.
  4. Gegevensoverdracht – Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar privacy@yourgotoperson.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.

Artikel 5                      Wie ontvangen jouw gegevens?

 Your Go To Person zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik zal een verwerkersovereenkomst sluiten met deze partijen om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6                     Cookies

 Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7                      Slotbepalingen

 Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in ons beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar privacy@yourgotoperson.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

© 2018 – Your Go To Person | All rights reserved